News‎ > ‎1975‎ > ‎

19751105_Jum importanti ghal Judo Malti

Il-Hadd, 5 ta' Ottubru ta' din is-sena, kien jum importanti fil-grajja tal-Malta Judo Assocation ghaliex din organizzat l-ewwel loghba internazzjonali tal-judo hawn Malta. Il-mistednin taghha kienu team ta' 12-il tifel u hames ufficjali li rraprezentaw lill-Comitato Sicilia Orinetale li huwa kumitat regjonali tal-Federazzjoni Taljana tal-Judo....
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152437640231952&set=pb.272828476951.-2207520000.1400073368.&type=3&permPage=1

Comments