News‎ > ‎1981‎ > ‎

19810606_Training Camp fil-Judo

     Il-Judo Association dan l-ahhar organizzat 'kamp iehor tal-judo' li ghalih attendew iktar minn 55 judokas mill-clubs ta' Haz-Zebbug, Universita, Kamikwai, Tigne, Stelmar u St, Augustine. L-ghan ta' dan il-kamp li jsir fi tmiem il-gimgha huwa li jghin lill-membri kollha jsiru jafu aktar lil xulxin u jaghmiu wkoll tahrig intensiv taht il-gwida ta' coaches differenti. Il-kamp ta' Mejju li sar f'Ghajn Tuffieha tmexxa mill-ahwa Bezzina, Alex u Godfrey, bl-ghajuna ta' Tony Tanti, Joe Abela, u George Vella.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152439718346952&set=a.10152437640051952.1073741848.272828476951&type=3&theater


Comments