News‎ > ‎1985‎ > ‎

19850527_Mument Storiku ghall-isport Malti

Il-Judokas ilmentaw li ma jistghux jibqghu johorgu flus minn buthom biex ikomplu jikkompetu fl-isfera taghhom. Wiehed mill-Judokas li kien f'San Marino qal li biex mar jittrenja darbtejn barra l-pajjiz u gie jiehu sehem f'San Marino, nefaq minn butu issomma ta' Lm500.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152439802916952&set=a.10152437640051952.1073741848.272828476951&type=3&theater


Comments