News‎ > ‎1986‎ > ‎

19860728_L-Austin Judo klabb ifakkar lil Anthony Caruana

    Il-Austin Judo Klabb din il-gimgha hareg cirkulari fejn wera s-soghba ghat-telfa tas-Sur Anthony Caruana, President tal-Judo Association. Giet offruta quddiesa ghar-ruhu mill-membri tal-istess klabb.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152439822551952&set=a.10152437640051952.1073741848.272828476951&type=3&theater


Comments