News‎ > ‎1995‎ > ‎

19950321_Minn coach tal-Judo ghal manager tal-Muzika 'Rock'

    Bniedem li rajnih hafna fuq it-televizjoni meta Laurie Pace kienet rebhet il-midalja tal-bronz fil-Judo fil-Loghob tal-Mediterran kien il-coach taghha Mike Williams. Izda minn dakinhar 'l hawn qatt ma smajna bih izjed. Tbieghed mix-xena sportiva u dahal fix-xena tal-muzika. X'gaghlu jitlaq dan l-isport u jidhol fil-muzika? X'inhuma l-esperjenzi tieghu f'din il-gzira taghna li hu tant ihobb u x'jahseb dwar il-problemi fuq l-isport?

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152439864411952&set=a.10152437640051952.1073741848.272828476951&type=3&theater

Comments