News‎ > ‎1995‎ > ‎

19950427_Inhobb il-Judo aktar milli nhobb lili nnifsi

    Min hu Envic Galea
    Envic Galea twiled il-Hamrun fil-21 ta' Settembru, 1950 mizzewweg lil Doris Dalli u missier ta' zewg ulied, Louisa ta' 12-il sena u Alex ta' 10 snin.
    Kien introdott ghall-isport tal-Judo meta fil-Kullegg ta' San Alwigi fejn kien imur skola, Kien ra wirja ta' Judo minn grupp ta' marines Inglizi u laqtu mill-ewwel dan I-isport. Beda jipprattika l-isport fl-1969 ta' 19-il sena ghand Kelinu ta' Zabbar Physical Club.
    Envic hu black belt tal-Judo u qed jistenna li jkun promoss ghal Black Belt 1st Dan. Ghal dawn l-ahhar 15-il sena okkupa l-kariga ta' President tal-Malta Judo Association u hu anki membru tal-Kumitat Olimpiku Malti. Internazzjonalment kien assistent Segretarju tal-European Judo Union u gimghatejn ilu kien elett bhala Sports Director ta' l-EJU.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152439864406952&set=a.10152437640051952.1073741848.272828476951&type=3&theater


Comments