News‎ > ‎1995‎ > ‎

19950505_Uhud mill-protagonisti fil-Lussemburgu

    Nhar is-Sibt filghaxija b'cerimonja sempliciizda sinifikattiva nizel is-siparju fuq is-Sitt Edizzjoni tal-Loghob ghall- Pajjizi z-Zgahar li sar fil-Lussemburgu. Il-parteeipazzjoni ta' Malta f' dan il-Loghob kienel sodisfacenti l'certu sport u dizappuntanli fi sport iehor. 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152439864566952&set=a.10152437640051952.1073741848.272828476951&type=3&theater


Comments