News‎ > ‎1997‎ > ‎

19970130_Il-KOM ghad m'ghandux risposta mill-Gvern dwar il-finanzjament ghall-programm tat-tahrig

    Il-kumitat Olimpiku Malti ghad m'ghandux risposta minghand il-Gvern dwar il-finanzjament tat-thejjija ghal-Loghob tal-Pajjizi z-Zghar li se Jsiru fl-Islanda f'Gunju.
    Dan firrizulta li qalu ic-Chairman tal-KOM, il-Magistrat Lino Farrugia Sacco waqt laqgha li kellu mal-Federzzzjoni Maltija tal-Judo.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152442141831952&set=a.10152437640051952.1073741848.272828476951&type=3&theater

Comments