News‎ > ‎1997‎ > ‎

19970529_Sport li ta lil Malta sodisfazzjon kbir

    Il-Judo hu wiehed middixxiplini sportivi li tana l-akbar sodisfazzjon kemm ilna niehdu sehem fil-Loghob tal-Pajjizi z-Zghar. 
    Malta hadet sehem f' kull edizzjoni fid-dixxpilina tal-Judo u minn mindu rebhu l-ewwel midalja fl-edizzjoni tal-1987 li-saret f'Monaco huma qatt ma hasu lura u baqghu jirbhu l-akbar numru ta' midalji sitta b'kollox wahda tad-deheb, tnejn tal-fidda u tlieta tal-bronz.

Comments