News‎ > ‎1998‎ > ‎

19980801_Seminar intensiv fil-judo

    Il-Malta Judo Association, f'tentattiv biex tkun l-ewwel u l-aktar wahda aggornata fil-caoching u t-taghlim tal-judo ghal tfal u zghazagh, organizzat gimgha ta' training ghall-coaches zghazagh taghha. Fil-fatt, din l-assocjazzjoni bil-kollaborazzjoni tal-Federazzjoni tal-Judo Taljana, il-Kumitat Olimpiku Taljan (CONI), il-Kumitat Olympiku Malti (MOC) u l-Euriopean Judo Union organizzat l-ewwel seminar intensiv fic-Centro Olimpico Ostia ta' Ruma fejn il-Federazzjoni Taljana tipprepara lill-atleti u coaches taghhom li jiehdy sehem fil-Loghob Olumpiku.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152449123076952&set=a.10152437640051952.1073741848.272828476951&type=3&theater

Comments