News‎ > ‎1999‎ > ‎

19990328_Il-Judo hu sport li jippreparak ghall-hajja

    Hajime, Matte, Osejkomi, Ippon.... Dawn huma kollha bil-Gappuniz!!    
    Il-Federazzjoni Maltija, tal-Judo thares lejn l-isport tal-Judo m'hux biss bhala sport izda metodu ta' kif ghandek tipprepara ghall-hajja.
    Il-Federazzjoni tinvesti hafna fi studji u ricerki kif il-Judo jista' jigi mghallem liz-zghazagh taghha. Grazzi ghas-seminars organizzati mill-Unjoni Ewropeja tal-Judo kull sena f'Ruma, il-coaches Maltin ghamlu passi ta' ggant u mistenni li f'dawn is-seminars fl-ahhar johrog metodu 'Ewropej' ta' kif l-ahjar taghallem liz-zghazagh dan l-isport.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152451330436952&set=a.10152437640051952.1073741848.272828476951&type=3&theater

Comments